Rezonance lásky

____________________________________________________

Zákony lásky a harmonie v šesti krocích

eBook prebal

Ukázka z eBooku:

Cviení: Udlejte si alespojednou tdn(ideálnkadden, ale lepí nco nenic) minimálně 60 minut pro sebe. Vemte si tuku a papír a zeptejte se sami sebe: “Co se mi dnes nelíbilo?” Pokud je teba, dejte tomu chvilku a pak si odpovdi zapite v jednotlivch bodech. Nato si polote dalí otázku: “Co s tím mohu udlat, aby se to neopakovalo nebo alespozlepilo?” Zkuste najít reálné eení. Vbornou variantou je, kdys tímto zajdete za svm partnerem a jako rovns rovnm si o tom podiskutujete. Pamatujte ale, že po nm nebo po ní nechcete eení. Nechcete, aby za vás problém vyeil. Chcete pouze jeho názor a úhel pohledu, protoe jste dosplá a samostatná bytost, která si dokáe se svmi trably poradit. (ímnavíc u partnera a svého okolí stoupnete na ceně.) Jakmile budete mít potebné odpovdi, zapite si alespoti body, které se vám dnes líbily :) Na zlepení nálady ;o) Abychom mohli bt upímní v partnerství s druhm lovkem (ivotní partner, pítel, kolega apod.), musíme bt nejdív upímní v

partnerství se sebou. Mnoho z nás je naueno nebrat sebe jako partnera, jako rovnocennou osobu. Poád na sobhledáme chyby a nedostatky, neustále se sniujeme a poniujeme. Ale co takhle nae talenty a silné stránky? Ze koly jsme zvyklí pracovat jen na tom, co potebuje zlepit. Jednoduchzákon ivota ale diktuje, že emu dáváme pozornost, to roste. Jako rostlina, kterou nezaléváme, pak nae silné stránky, talenty a dary chadnou a strádají. A oproti tomu hojně živené, vykrmené komplexy nedostatenosti, oklivosti, neschopnosti a hlouposti bují jako plevel, kternás dusí. Zaměřte se tedy na to, kadden se za nco pochválit :) Uvdomujte si, jak to heje na srdci, kdysi najdete nco, o em si sami pro sebe můžete prohlásit, že se vám to líbí (ana zevnjku nebo na “vnitku”), a prostsi to pochválíte :) Malpíklad: “Hm, mám to ale hezké oi. Takové kulaté.” :D :D Nauíte-li se bt upímní k sobě, můžete pak bt pirozenji upímní i k partnerovi. Jak mu chcete vysvtlit, že je nco patně, kdyto vlastnneumíte pojmenovat, protoe se urputnsnaíte pedstírat, že to vbec neexistuje? ;) 

 vice o ebooku

 

 


Karolína Metzová, Feng Shui specialista a lektor

"Lepší špatná změna, než žádná změna," praví čínské přísloví.

 

Inspiruji klienty ke změnám, jež jim přinesou výsledky. Učím je porozumět vnějším a vnitřním vlivům, jichž poté využíváme k tomu, aby žili tak, jak si přejí.

Věnuji se Feng Shui z přesvědčení, že máme svou moc ve vlastních rukou a jen my tvoříme proudy, na kterých pak plujeme tam, kam chceme.

- Karolína Metzová, autorka knih Rezonance lásky (Zákony lásky a harmonie v 6 krocích) a Feng Shui pro odvážné